Kalite Politikamız

 

                                         KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


ASCHEM Petrokimya Sanayi A.Ş. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlediği vizyon,
misyon, ilke ve değerleri ile, çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;
⦁ Şirket performansı, üretim kalitesi ve iş verimliliğini artırmayı,
⦁ Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
⦁ İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
⦁ Hedeflerimize ulaşmayı, yüksek kalite hedeflerinin tüm çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasını sağlamayı,
⦁ Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
⦁ Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
⦁ Tüm hizmetlerimizi, bu kapsamdaki dokümantasyonu öğrenmiş, şirket politikası, hedefleri ve yönetmeliklerini işlerinde uygulayabilen nitelikli personelle gerçekleştirmeyi,
⦁ Yönetim sistemiyle, verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almayı,
⦁ Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmeyi,
⦁ Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
⦁ Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
⦁ Müşteri memnuniyetinde sürekliliği ve gelişimi sağlamayı,
⦁ Ürün kalitesi, performansı, proses şartları, verimliliği ve yeni ürün geliştirme konularında iş ortağı müşterileri ile yakın işbirliği içinde olmayı,
⦁ Tedarikçileri ile yakın işbirliği içinde olmayı, desteklemeyi ve geliştirmeyi, taahhüt eder.

d